Informasjon om strømavtaler og pris

Det finnes i hovedsak tre typer strømavtaler:

Standard variabel pris

Standard variabel pris har vært den vanlige formen for kraftavtale. Her varierer prisen i takt med markedet, men ikke så raskt som ved spotpris. Leverandørene må varsle prisendringer før de nye prisene trer i kraft.

Spotpris

Spotpris/markedskraft følger markedsprisen på kraftbørsen NordPool. Kraftleverandørene beregner en gjennomsnittlig spotpris, og legger typisk på en margin enten per kilowattime eller i form av et fast beløp per måned.

Fast pris

Fast pris gjør det mulig å sikre seg en forutsigbar pris på strøm, ved å binde seg til en gitt pris i f.eks. 1 eller 3 år. Typisk vil denne være høyere enn spotprisen i perioden, men samtidig unngår man risikoen for ekstremt høye priser grunnet uforutsette situasjoner. Denne risikoen tar leverandørene, og de tar seg også betalt for det.

billig strøm